Günümüzde islam alimi nasıl yetişir?

Recep Şentürk
2014 Zenodo  
İslam ilim geleneğinin kesintiye uğraması, isnat zincirinin kopması, eğitim kurumlarının çökmesi ve Batı' nın kültürel hegemonyasından dolayı asrımızın en önemli meselesi İs!am alimi yetiştirmektir. Konya Islah-ı, Medaris-i İslamiyye Medresesi (1909-1917), Darulhilafe Medreseleri (1914-1924) ve Said Nursi'nin Medresetüzzehra projesinde olduğu gibi bu ihtiyaç halk, yönetici ve alimler tarafından son iki yüzyıldır hissedilmiş ancak bu yolda atılan adımlar hep akamete uğramıştır.
doi:10.5281/zenodo.2662138 fatcat:s6ukpermcrff7hxttcj6ffqrfm