गीतकार प्रश्रितका गीतिरचनामा प्रयुक्त कथ्य र शिल्प Geetkar Prashritka Gitirachanama Prayukta Kathya ra Shilpa

ढुण्डिराज Dhundiraj पहाडी Pahadi
2020 Patan Pragya  
प्रस्तुत अध्ययनमा मोदनाथ प्रश्रितका गीतहरूमा प्रयुक्त विविध विषयवस्तु र तिनलाई प्रस्तुत गर्नेअभिव्यक्तिकौशलको अनुशीलन गरिएको छ । यस विश्लेषणात्मक अध्ययनमा 'जब चल्छ हुरी' शीर्षकको गीतिकृतिलाई प्राथमिक वा प्रमुख स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै कृतिकेन्द्री समालोचनात्मक पद्धतिका आधारमा उक्तगीतसङ्ग्रहबाटै साक्ष्य र तथ्य सङ्कलन गरी मोदनाथ प्रश्रितको गीतिकारिताको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।गीतको अन्तर्वस्तु विश्लेषणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा मोदनाथ प्रश्रित समतामूलक नेपाली समाजकोस्थापनाका निम्ति प्रगति र
more » ... को पक्षमा सक्रिय रहने देशभक्त र प्रगतिवादी गीतकार हुन् भन्ने निष्कर्षप्राप्त भएको छ । प्रगतिवादी गीतिकथ्यको प्रयोजन वर्गवैषम्यको तीव्र विरोध र क्रान्तिचेतको विस्तार भएकालेउनका गीतहरूमा पनि कथ्यअनुकूलकै सरल र संप्रेष्य गीतिशैलीको प्रयोग भएको पाइन्छ । अतः मोदनाथप्रश्रितका गीतमा प्रयुक्त वस्तु र शिल्पमा समाञ्जस्य र सन्तुलन पाइन्छ भन्ने यस अध्ययनको निष्कर्ष रहेकोछ ।
doi:10.3126/pragya.v6i1.34440 fatcat:pcxbpircibedjb6slchb4bobfu