Effectiveness of [-2] ProPSA and Derivatives Measured by ELISA Method in the Diagnosis of Prostate Cancer in Patients with PSA Between 4.0-10.0 ng/mL
PSA Değeri 4,0-10,0 ng/mL Arasında Olan Hastalarda İlk Biyopsi Öncesi ELISA Yöntemi ile Elde Edilen [-2] ProPSA ve Türevlerinin Prostat Kanseri Tanısındaki Etkinliği

Mustafa GÜRKAN YENİCE, Alev KURAL, Osman ÖZDEMİR, Yavuz Onur DANACIOĞLU, Yusuf ARIKAN, Kamil Gökhan ŞEKER
2019 Journal of Reconstructive Urology  
doi:10.5336/urology.2019-72419 fatcat:lczwwkwuknbtdbxtsz445fhese