Clinical experience with an artificial gut
Artificial gutの研究

T. TAMURA, K. DOHI, Y. FUKUDA, M. NISHIKI, I. TANAKA, S. YAMANE, T. MURATA
1972 Jinko Zoki  
doi:10.11392/jsao1972.1.61 fatcat:rzv7oksrmrbadooh27qjhg54lq