Renewable energy production and consumption in Hungary

J. T. Kiss, I. Kocsis
2013 International Review of Applied Sciences and Engineering  
The proportion of renewable energy sources must be increased to narrow the energy dependence and the energy cost of municipalities, to increase the energy security and to consider the aspects of environment. The purpose of the researches is to determine how and to what extent small-size household power plant (SSHPP), which belonging to the category of the smallest-scale power plants, can contribute to providing the electricity supply with regard to all the Hungarian settlements. Keywords:
more » ... ts. Keywords: renewable energy, solar energy, Hungary, self-sufficienct settlement, small-size household power plants. Összefoglalás Az energiafüggőség csökkentése, az energiabiztonság növelése, a környezeti szempontok figyelembe vétele és a települések energiaköltségének csökkentése érdekében elkerülhetetlen a megújuló energiaforrásokból származó energia részarányának növelése. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a legkisebb erőmű kategóriába tartozó háztartási méretű kiserőművek (HMKE) milyen arányban és mértékben járulnak hozzá a települések villamosenergia-igényének biztosításához Magyarország összes települése vonatkozásában. Kulcsszavak: megújuló energia, napenergia, Magyarország, önellátó települések, háztartási méretű kiserőművek.
doi:10.1556/irase.4.2013.2.4 fatcat:zyiyxs2upvamncuixz5vfi2kpa