KONSEP EKONOMI PADA MASA RASULULLAH SAW [post]

resti
2021 unpublished
Adapun tiga golongan yang menjadi sumber penerimaan pada masa Rasulullah Saw, yaitu dari kaum muslim, pendapatan kaum non-muslim dan sumber penerimaan yang lain. Yang dimaksud dari penerimaan kaum muslim adalah zakat, kharaj (pajak tanah), ushr (bea impor), zakat fitrah, wakaf infak dan sedekah, kalalah amwal fadhal (harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, ataupun berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan wilayahnya), nawib (pajak dalam jumlah yang cukup
more » ... mlah yang cukup besar dibebani kepada kaum muslimin dalam rangka untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, hal ini pernah terjadi pada saat perang tabuk), rikaz (harta karun temuan).Pada pendapatan kaum non-muslim, terdapat ushr, jizyah dan kharaj. Sementara sumber penerimaan yang lain, diantaranya fay (harta dari daerah yang ditaklukan), ghanimah (harta rampasan perang), kaffarah atau denda, uang tebusan untuk para tawanan perang, hadiah, serta pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim. Dalam penerapan zakat, jizyah dan kharaj ini mempunyai dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun Hadits.
doi:10.31219/osf.io/syzpb fatcat:kwfa4mbwejh6tdxovpcy7tunlm