Trends in Pediatric Bacterial Meningitis in Japan (2003-2004)
本邦における小児化膿性髄膜炎の動向 (2003~2004)

Keisuke SUNAKAWA, Masato NONOYAMA, Tomohiro OOISHI, Satoshi IWATA, Hironobu AKITA, Yoshitake SATO, Kimiko UBUKATA, Nahoko CHIBA, Keiko HASEGAWA
2006 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.80.27 pmid:16519122 fatcat:5rw5cxv6djbxjginctj523cr34