Evaluering og social sortering – om vurderingskriteriernes hierarki i skolen

Stinus Storm Mikkelsen, Camilla Gregersen
2016
I denne artikel sættes fokus på en af skyggesiderne ved evaluering: Den tætte sammenhæng med social sortering i skolen. Afsættet er en analyse af et projektarbejdsforløb i tre 8. klasser, der sætter kritisk fokus på den "progressive" arbejdsform. I artiklen fokuseres på evalueringsaspektet, og det vises, hvordan mere eller mindre uudtalte krav om selvstændighed, initiativ, studiekompetence, sproglig kompetence, performance osv. umærkeligt bliver en del af lærernes evalueringsgrundlag, og
more » ... evalueringspraksis dermed faktisk kan bidrage til både at forstærke og legitimere skolens sociale sortering.
doi:10.17896/ucn.cepra.n03.25 fatcat:2k5gzht2svc4rcivz2ge7uugxi