Three wire toroidal magnetic guide based on the vertical leads and ac current modulation

Cheng Jun, Zhang Jing-Fang, Xu Xin-Ping, Jiang Xiao-Jun, Li Xiao-Lin, Zhang Hai-Chao, Wang Yu-Zhu
2016 Wuli xuebao  
张海潮 1) † 王育竹 1) ‡
doi:10.7498/aps.65.060302 fatcat:66yzi6ldhncgdonpdvva33a2dm