Lista prenumeratorów "Izys Polskiej"

Ireneusz Ihnatowicz
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
"Izys Polska" ukazywała się w Warszawie w latach 1820–1828. Miesięcznik poświęcony był nowościom technologicznym w rolnictwie i przemyśle z nim związanym. W artykule przeanalizowano prenumeratorów tegoż pisma – ich liczbę, grupy odbiorców (prywatnych i instytucjonalnych) oraz zmiany struktury czytelników w poszczególnych okresach.
doi:10.33077/uw.25448730.zbkh.1993.541 fatcat:5gxt7k5g6fgpfaizjrtlzg4cfy