Mesežnikov, Grigorij – Gyárfášová, Oľga – Kollár, Miroslav (eds): Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009

Dana Hellová
2010 Central European Political Studies Review  
Knižní recenze / Book review.
doaj:2b3f91a5ed3f43e8aa0ee20445f428e0 fatcat:yfm6uop2prdfpc3uwa366p6pyq