Öfversikt öfver de större bankernas ställning den 30 Oktober 1920, - 30 November 1920

1920 Ekonomisk Tidskrift  
doi:10.2307/3472506 fatcat:ynto2ffisjbxxdg4ohbljshjkm