Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego

Jan Chmielewski
2015 Krytyka Prawa  
Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego ST RESZCZENIE Prawo leśne nie stanowi autonomicznej gałęzi prawa -jest bowiem najczęściej postrzegane jako część prawa ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, że nie da się wyodrębnić zasad ogólnych prawa leśnego. Ustawa o lasach zawiera katalog explicite sformułowanych zasad ogólnych gospodarki leśnej, będących jednocześnie zasadami prawa leśnego. Ponadto możliwe jest zrekonstruowanie kolejnych zasad ogólnych ze szczegółowych przepisów ustawy
more » ... lasach, a także wskazanie tych zasad prawa ochrony środowiska, które mogą zostać rozciągnięte na regulacje leśne. Celem niniejszego opracowania jest więc sformułowanie i analiza zasad ogólnych: (1) expressis verbis wyartykułowanych przez ustawodawcę; (2) możliwych do zrekonstruowania w oparciu o szczegółowe unormowania ustawy o lasach; (3) prawa ochrony środowiska, które mogą być aplikowane do regulacji leśnych. Efektem badania jest stworzenie bardziej rozbudowanego katalogu zasad ogólnych prawa leśnego w ujęciu dyrektywalno-opisowym, co może przyczyniać się do poszerzenia autonomii prawa leśnego. Słowa kluczowe: ogólne zasady prawa, gospodarka leśna, prawo leśne, lasy, zrównoważony rozwój
doi:10.7206/kp.2080-1084.76 fatcat:upie2gonsvcanprl6kyewtuv3e