Celebracja Eucharystii w zakonie kartuzów w świetle pierwszych źródeł liturgicznych wydanych po reformie trydenckiej

Waldemar Pałęcki
2015 Roczniki Teologiczne  
doi:10.18290/rt.2015.62.8-8 fatcat:7ser5uv4rjflheise6ysacdbbi