Inżynieria wiedzy w konstruowaniu modeli sieci bayesowskich w medycynie [w:] Wybrane zagadnienia informatyki technicznej. Modelowanie i przetwarzanie informacji w warunkach niepewności

Agnieszka Oniśko
2021
Streszczenie: Modele sieci bayesowskich znalazły zastosowania zarówno w medycznym diagnozowaniu, jak i prognozowaniu. Inżynieria wiedzy w budowaniu modeli sieci bayesowskich sprowadza się między innymi do pozyskiwania wiedzy w danej dziedzinie, transformacji tej wiedzy do acyklicznego grafu skierowanego oraz wyznaczania warunkowych rozkładów prawdopodobieństwa. Źródłem wiedzy może być opinia eksperta, bądź też dane medyczne. Ważną rolę odgrywa w tym procesie inżynier wiedzy, który powinien
more » ... wać techniki pozyskiwania wiedzy od eksperta, rozumieć modelowaną dziedzinę, posiadać umiejętności przetwarzania danych medycznych, również w sytuacji, gdy są one niekompletne. Pomimo, że istnieją metody automatycznego wyznaczania struktury i parametrów numerycznych modeli sieci bayesowskich, w przypadku medycyny trudno jest zbudować model bez pomocy eksperta oraz inżyniera wiedzy, który ma wgląd w modelowaną dziedzinę. Większość inżynierów wiedzy uważa, że sieci bayesowskie nie są czułe na dokładność ich parametrów numerycznych i znacznie ważniejsza jest ich struktura graficzna. W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki eksperymentów, w których badane były: (1) wpływ struktury oraz (2) wpływ dokładności parametrów numerycznych na jakość diagnostyczną modeli sieci bayesowskich. Opisano również techniki i metody, z których warto korzystać w trakcie konstruowania modeli sieci bayesowskich, szczególnie w kontekście ich parametrów numerycznych. Słowa kluczowe: sieci bayesowskie, inżynieria wiedzy, parametry numeryczne, czułość Wprowadzenie Sieci bayesowskie [1] w ciągu ostatnich trzech dekad stały się popularnym narzędziem do modelowania trudnych problemów w warunkach niepewności. Modele sieci bayesowskich znalazły zastosowania zarówno w diagnozowaniu, jak i prognozowaniu medycznym. Sieć bayesowska składa się z (1) części jakościowej, która jest acyklicznym
doi:10.24427/978-83-66391-85-7_3 fatcat:myzhwsqw2nbi7j3urynh7usfze