Знање је у књигама, књиге су у библиотекама. Где су људи?

Анђелија Пругинић
2019 Библиотекар  
Сажетак: Рад је настао као резултат истраживања на тему читања, чланства, посета библиотеци и др. у циљу подстицања читања и повећања броја корисника библиотеке. Статистике су сурова мерила и чињенице и не можемо и не смемо их занемарити. Немамо изговоре. Да бисмо дошли до не осе ну их корисника, спровели смо истраживање чији су нам резултати дали смернице за даље унапређивање библиотечког пословања. Осмислили смо неколико пројеката, од којих су два већ актуелна и активна: пројекат Можеш
more » ... ти књигу сваку, а одиграј и ову игру лаку и Бебитека − библиобата и библиосека. Резултати ових пројеката су већ видљиви и мерљиви. Кључне речи: деца, читање, иновације, корисници, истраживање, идеје, креативне радионице, мотивационо читање.
doi:10.18485/bibliotekar.2019.61.1.3 fatcat:fwnvj7gw2rfvzmqzxt5dsn3scu