КОРПОРАТИВІЗМ ТА ПЛЮРАЛІЗМ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЯКІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

О. А. Безрукова, О. В. Бондаренко
2020 СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  
О. А. БЕЗРУКОВА доктор соціологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри галузевої соціології Київський національний університет імені Тараса Шевченка О. В. БОНДАРЕНКО керівник громадської організації «Соціальні дослідження та тренінгові компанії» КОРПОРАТИВІЗМ ТА ПЛЮРАЛІЗМ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЯКІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У статті зазначено, що корпоративізм та плюралізм залишаються актуальними моделями взаємодії суспільства та держави. Це стосується як розвинених країн Європи та Америки, так і
more » ... а Америки, так і країн з обмеженим доступом до соціально-економічних та політичних ресурсів (сучасна Україна). Сконцентровано увагу на тому, що за умов зовнішньої агресії та часткової втрати державного суверенітету українське суспільство постає перед викликом щодо створення дієвої моделі узгодження як державних, так і суспільних інтересів. Указано, що рішення цього завдання дозволить подолати соціокультурну розірваність української нації та реалізувати модель якісної та соціально відповідальної взаємодії держави та громадянського суспільства. Підкреслено, що теорія плюралізму та практика корпоративізму є дієвими інструментами розвинених суспільств, що допомагають їм здійснювати пошук та реалізацію національного консенсусу як відповідь на сучасні виклики глобального світу. Зазначено, що для вивчення та пояснення актуальної моделі плюралізму та/або корпоративізму було проведено серію фокус-груп у різних регіонах України. Аналізуються результати якісного дослідження цінностей плюралізму та корпоративізму. Були використані проєкційні питання, які визначали корпоративізм як пріоритет групових цінностей над індивідуальними, сильну державу, жорсткий порядок, жорсткий контроль над індивідом. Також плюралізм ми визначили як особисту свободу, реалізацію своєї мети, самоорганізацію, особистісний вимір заможного і щасливого життя, захист прав і свобод людини. Проведений аналіз за даними проведених фокус-груп у 2019-2020 рр., дозволив стверджувати, що. що українці виробляють ціннісний симбіоз плюралізму та корпоративізму. Так, актуальними залишаються цінності особистих прав та свобод українців. Цінність держави визнача-
doi:10.32840/2707-9147.2020.86.5 fatcat:mwbyudgxk5gufkquas5uepwl4i