Chest Tube Insertion

Bulent Mustafa Yenigun, Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Gogus Cerrahisi Anabilim Dali, Ankara, Cabir Yuksel, Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Gogus Cerrahisi Anabilim Dali, Ankara
2018 Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi  
196 ÖZET Göğüs tüpü, kapalı drenaj sistemi yardımı ile plevral kavitedeki sıvı ya da havanın tek yönlü boşaltılmasını sağlayan sitemdir. Standart ve basit gibi görünen bu uygulamada, bazı detaylara dikkat edilmemesi halinde hastaya fayda sağlamaktan çok zarar da verebilir. Bu nedenle göğüs tüpü uygulaması, göğüs cerrahları tarafından hastaya konforlu bir ortam yaratarak ve minimum travma ile uygulanmalıdır. Bu amaçla kullanılacak malzemeler önceden hazırlanmalı, işlem süresi minimalize
more » ... minimalize edilmelidir. Tercihen iki kişi tarafından yapılması gereken bu uygulama sonrasında %3-8 arasında komplikasyon gelişebileceği akılda tutulmalıdır. SUMMARY The chest tube is a site that provides unidirectional drainage of fluid or air in the pleural cavity with the aid of a closed drainage system. In this practice, which seems to be standard and simple, if some attention to detail is not paid to the patient, it can be very damaging to the patient. For this reason, chest tube application should be performed by thoracic surgeons with a minimum of trauma, crea-ting a comfortable environment for the patient. Materials to be used for this purpose should be pre-pared in advance and the duration of the process should be minimized. It should be kept in mind that 3-8% of complications may develop after this administration, which is preferably done by two people.
doi:10.5152/gghs.2018.031 fatcat:fg3e3x2ulncw3mfwbpq2ykrkta