Prace oryginalne Ocena działania preparatu Solcoseryl u chorych po rekonstrukcjach naczyń z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych Efficacy of Solcoseryl in patients with pre-gangrene of lower limbs treated by vascular reconstructive surgery

Zbigniew Markiel, Krzysztof Ziaja, Dariusz Zejc, Jacek Samorodny, Marian Simka, Przemysław Nowakowski, Krzysztof Szaniewski, Wacław Katedra, Klinika Ogólnej, Naczyń Śląskiej, Akademii Medycznej, Katowice
2002 Chirurgia Polska   unpublished
Streszczenie Wstęp: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia stosowanym dożylnie preparatem Solcoseryl u chorych po rekonstrukcjach naczyń z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych i wyczerpa-niu wszystkich możliwości dalszego leczenia chirurgicznego. Założono, że podawanie preparatu Solcose-ryl chorym po udanej rekonstrukcji naczyniowej powoduje szybkie ustąpienie bólu i obrzęku, przyspiesze-nie gojenia się owrzodzeń i demarkację martwicy. Materiał i metody: Do badanej grupy
more » ... ifikowano 60 chorych leczonych operacyjnie z powodu kry-tycznego niedokrwienia kończyn dolnych. Średnia wieku wynosiła odpowiednio dla dwóch grup 59,2 i 57,8 roku. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby. Chorym podawano 20 ml Solcose-rylu na dobę przez 15 dni. Wszystkich chorych poza tym, leczono w sposób typowy, jaki stosuje się po operacjach naczyń. Wyniki: Po przeprowadzeniu próby stwierdzono istotne różnice w wartościach współczynnika doplerow-skiego, szybkości przewodnictwa, oksymetrii oraz wielkości owrzodzenia na korzyść grupy przyjmującej bezbiałkowy dializat pełnej krwi cielęcej (HD, hemodialysate solcoseryl). Nie wykazano istotnych statystycz-nie różnic między wartościami współczynnika kostka-ramię (API, ankle-brachial index) dla grup HD i placebo. Na podstawie oceny wyników odległych wśród 18 chorych z grupy HD dobry wynik stwierdzono u 10 chorych, a zły-u 8. Wśród 22 chorych z grupy placebo dobry wynik uzyskano u 5 chorych, zły-u 17. Wnioski: Dożylne podawanie preparatu Solcoseryl chorym z krytycznym niedokrwieniem kończyn dol-nych, poddawanych rekonstrukcjom naczyniowym, przyspiesza gojenie się obwodowych zmian martwi-czych oraz ułatwia usuwanie lub łagodzenie skutków przewlekłego niedokrwienia, takich jak: bóle stałe kończyny, zaburzenia czucia, neuropatie niedokrwienne, a także zwiększa utlenowanie tkanek. Słowa kluczowe: Solcoseryl, krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych, rekonstrukcje naczyń Abstract Background: The aim of this double-blind study was to evaluate the efficacy of intravenous injection of Solco-seryl (HD) in patients who underwent vascular reconstruction due to pre-gangrene of the lower extremities. Other surgical approaches were ineffective in these patients. In this study, the authors can establish that Sol-coseryl would alleviate pain and oedema, and stimulate demarcation of necrotic tissues and healing of ulcers. Material and methods: The study was performed in 60 patients with pre-gangrene of the lower extremities treated by reconstructive vascular surgery. Solcoseryl (20 ml/day) was administered intravenously for 15 days, in addition to routine treatment. Results: HD-treated patients showed a significant improvement in the Doppler index, nerve conduction, oxymetry and ulcer size. There were no significant differences in the API index between HD-treated and placebo-treated patients. After 2-year follow-up in 18 HD-treated patients, 10 responded to therapy (no claudication), whereas 8 did not (persistent pain or amputation). Of 22 placebo-treated patients, 5 patients responded to therapy and 17 did not.
fatcat:kr7s27cruver7hrslsb4ixyzu4