The Feast of St. Stephen in Zanigrad, Celebration of Kinship, Village, and Neighborhood

Mojca Ravnik
2004 Traditiones  
1 15 5 5 5 5 * Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujem se vsem prebivalcem Zanigrada, Dola, Hrastovelj in drugih vasi, prirediteljem in udeležencem praznovanj sv. Štefana. 1 M. Zadnikar postavlja nastanek cerkve sv. Štefana (imenuje jo p.c. sv. Štefana in Marije) v romansko dobo z zgornjo časovno mejo kmalu po letu 1400, ko je bila njena notranjščina vsa poslikana s freskami italijanske smeri [Zadnikar 1982: 417]. 2 Breg ali Bržanija je dobila ime po strmem, prisojnem pobočju, ki se spod
more » ... ki se spod apnenčastih sten spušča v dno Osapske oz. Zgornje Rižanske doline. Začenja se onstran državne meje z Italijo in se nadaljuje mimo Ospa, Gabrovice in Črnega kala do Podpeči [Ogrin 1994: 9]. SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU, PRAZNIK SORODSTVA, VASI IN SOSESKE * * * * * MOJCA RAVNIK Sv. Štefan je najpomembnejši praznik Zanigrada, opuščene vasi v občini Koper v slovenski Istri. Kljub temu, da je v vasi več kot deset let živel samo še en prebivalec in po njegovi smrti l. 1992 nihče več, se vsako leto na praznik zberejo nekdanji vaščani z družinami, njihovi sorodniki in prijatelji. Po l. 1995 je v praznovanje vključeno tudi blagoslavljanje konj, prej pa praznovanje s konji ni imelo zveze, saj konj v vasi niso imeli. Avtorica ugotavlja, da gre, kljub spremenjenemu zunanjemu dogajanju, še vedno za praznik sorodnikov, vaščanov in sosedov. Ključne besede: letne šege, štefanovo, krajevna identiteta, družina, sorodstvo, vaška skupnost, Zanigrad, slovenska Istra. St. Stephen's Day is the most important holiday in Zanigrad, an unpopulated village situated in the municipality of Koper in Slovenian Istria. The village, which had been occupied by only one villager for over a decade, became uninhabited after his death in 1992. The yearly celebration of St. Stephen's Day, however, brings together former villagers, their families, relatives, and friends. Even though the village has never had any horses, after 1995 the celebration includes the blessing of horses, a ceremony that has no connection with the past. Yet despite this introduction of new elements St. Stephen's Day in Zanigrad remains the holiday of relatives, villagers, and neighbors. UVOD Zanigrad je opuščena vas v krajevni skupnosti Črni kal v občini Koper. Cerkveno spada v župnijo Predloka, po starem Fara, na Fari. Leži pod kraškim robom, na temenu vzpetine, ki se dviga nad Rižansko dolino. Poznana je po romanski cerkvici sv. Štefana s poslikavo iz začetka 15. stoletja, 1 ki stoji, obdana s pokopališčem in kamnitim zidom, ob poti, ki pripelje v vas iz Dola. Poznavalci in ljubitelji poznajo pokrajino, ki jo domačini imenujejo Breg ali Bržanija, 2 po izjemnih naravnih značilnostih in zanimivi kulturni dediščini, ki ji je dala zgodovinski pečat lega ob nekdanji nemirni avstrijsko-beneški meji; o tem še danes najvidneje priča vrsta utrdb, med njimi so tudi ostanki Gradu, utrdbe v steni nad Zanigradom, porušene v času turških vpadov [Darovec 1990: 41].
doi:10.3986/traditio2004330106 fatcat:vy4vg2dxargitetc5kfr7ze2xy