Content analysis of the news in Pera Todorovic's Male Novine

Dejan Aleksic, Lidija Vidic
2014 CM - casopis za upravljanje komuniciranjem  
Rezime: Počeci dnevne štampe u Srbiji, kao i u drugim evropskim državama vezani su za političke prilike koje su u njoj vladale. Prvi dnevni listovi, kao i časopisi izlazili su sporadično i bili su ili tematski ogranični ili glasila tadašnjih stranaka u Srbiji. Moderna srpska štampa u kojoj su tekstovi počeli da se raspoređuju po rubrikama krenula je da se razvija tek kada je Pera Todorović počeo da izdaje Male novine, dnevni list koji je za razliku od novina iz prethodnih decenija bio namenjen
more » ... iroj javnosti. Ovaj list, kao i savremena srpska štampa, sadržao je nekoliko različitih rubrika, a u ovom radu analizirana je ona u kojoj se nalaze domaće vesti. U analizi se sa više aspekata posmatra kako je nastajalo srpsko moderno novinarstvo, kako je tekao njegov razvoj, kakvu i koliku ulogu u tome je imao urednik i autor Malih novina. U radu se analiziraju i ostale okolnosti koje su uticale na oblikovanje Todorovićevih novina.
doi:10.5937/comman1432083a fatcat:xfhmq76vojhvhhhqm7o4kkxkgu