SKIRTINGO KALCIO IR FOSFORO SANTYKIO LESALE ĮTAKA VIŠČIUKŲ BROILERIŲ PRODUKTYVUMUI BEI KRAUJO RODIKLIAMS THE INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF CALCIUM AND PHOSPHORUS ON SERUM MORPHOLOGICAL PARAMETERS IN CHICKENS

Virginija Jarulė, Romas Gružauskas, Asta Racevičiūtė-Stupelienė, Vilma Šašytė, Agila Semaškaitė, Romas Ruibys, Virginija Jarulė, Romas Gružauskas, Asta Racevičiūtė-Stupelienė, Vilma Šašytė, Agila Semaškaitė, Romas Ruibys
unpublished
veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas tel., faks.: (8~37) 36 35 05; el. paštas: bandzaite@lva.lt 2 Lietuvos žemės ūkio universitetas, Noreikiškės, LT-4324 Kaunas-Akademija Santrauka. Analizuojant lesaluose esančio monokalcio fosfato poveikį viščiukų broilerių fiziologinei būklei, pro-duktyvumui, lesalų sąnaudoms, išsaugojimui bei Ca ir P kiekiui kraujo serume, buvo atliktas lesinimo bandymas su skirtingu monokalcio fosfato bei įsisavinamojo fosforo kiekiu. Nustatyta, kad norint
more » ... pasiekti optimaliausią lesalų įsisa-vinimo ir svorio santykį, Ca ir P santykis lesale turi būti 2-2,4:1, o įsisavinamojo fosforo kiekis-0,4-0,44 proc. Kraujo serumo tyrimų duomenys rodo, kad fosforo kiekis lesaluose tiesiogiai proporcingas jo kiekiui kraujo serume. Atitinkan-tis fiziologinę normą visų grupių kraujo pH rodo, kad organizmo buferinės sistemos sugeba neutralizuoti fosforo pertek-lių, tačiau padidėjęs kitų makroelementų kiekis rodo, kad lesaluose fosforo daugis yra netinkamas, taip pat netinkamas yra Ca ir P santykis. Raktažodžiai: viščiukai broileriai, monokalcio fosfatas, fosforas, kalcis. Summary. The objective if this experiment was to investigate the influence of manocalcium phosphate and available phosphorus in the feed on the physiological state, productivity, feed intake, feed conversion ratio and mortality of chickens. Eight hundred ROSS 208 line 1 days age chickens were divided into 4 equal groups (Groups 1-4) with 200 chickens in each. The experiment lasted for 35 days. Chickens were fed ad libitum − Group 1 (controls), Groups 2-4 (experimental) with diet supplemented 1,3%, 0,45%, 1.45% and 2,45% of monocalcium phosphate, and 0.44%, 0.4%, 0.6% and 0.8% of available phosphorus, respectively. The chickens were weighed on 1, 8, 25 and 35 day of experiment and the consumption of feed was detected. At the end of experiment blood samples were collected from the underwing vein for detection of calcium (Ca) and phosphorus (P) levels in serum. This experiment demonstrated that for the optimal feed utilization and weight ratio, Ca/P ratio in the feed of chickens was in the level of 2-2.4:1, and available phosphorus-from 0.4 to 0.44% (Group 2). It was shown statistically significant correlation between phosphorus content in the feed and in serum of chickens. Further, pH corresponded physiological rate in all groups and showed the possibility of chickens to compensate the enlarged phosphorus content in the feed.
fatcat:tbwradmyprfgnjjtnz4dihriae