STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ

Anul V, Nr Journal, Published By "vasile Goldis" Western University Arad V Year
2009 IUNIE 2009 QUARTERLY   unpublished
Prof. univ. dr. Victor CRĂCIUN-Preşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni,Bucureşti. Oana Corina MOLDOVEAN-Parlamentul European, Bruxelles, Belgia. Dr. Viorel łIGU-Istoric de artă, Arad. Petru POANTĂ-critic literar, Cluj-Napoca, membru al Uniunii Scriitorilor din România Traducerile au fost asigurate de / Translations from Romanian were revised by: Lect. univ. dr. Narcisa łIRBAN, Prep. univ.drd. Gianina POPOVICI,-L. Engleză, Tehnoredactare/made-up: Otilia PETRILA
more » ... esa / Editorial Office: Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 310025 ARAD, Bd. RevoluŃiei nr. 94-96; telefon: 0040/0257/280335; mobil 0724039978; fax 0040/0257/280810; www.revista
fatcat:rskxpgi4lzgyvg26doi5o252ey