Paikalliset verkkoyhteisöt sosiaalista pääomaa vahvistamassa

Pauliina Lehtonen
2005 Media & viestintä  
Artikkelissa tarkastellaan kansalaislähtöistä verkko-osallistumista sosiaalisen pääoman viitekehyksessä. Sosiaalisen pääoman käsitteellä tarkoitetaan sosiaalisia verkostoja, toimijoiden välistä luottamusta ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohella muodostuvia normeja ja vastavuoroisuutta. Käsite viittaa yhteisöihin, joissa vuorovaikutuksen kautta synnytetään yhteisöllistä toimintaa. Tekstissä tarkastellaan, miten sosiaalinen pääoma ilmenee tai muotoutuu asukaslähtöisessä toiminnassa. Tutkimus
more » ... nnassa. Tutkimus pohjautuu tamperelaisen Mansetorin verkkosivuston toimijoiden ja käyttäjien haastatteluihin ja lomakekyselyyn. Tulokset osoittavat, että kansalaislähtöinen toiminta verkossa voi kasvattaa sosiaalista pääomaa luottamuksen, yhteistyön ja kansalaisena toimimisen vahvistumisen kautta. Sosiaalisen pääoman vahvistuminen koski lähinnä Mansetorin toiminnassa mukana olevia asukkaita, kun taas laajemman yhteisöllisyyden lisääntymiseen ei kaupunginosissa ylletty.
doi:10.23983/mv.62585 fatcat:eeouglavwvedljhj2lluralqbi