Niektoré otázky v súvislosti s predkupným právom spoluvlastníka

Marian Ďurana
2022 Právne rozpravy on-screen III.: sekcia súkromného práva : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 7.5.2021 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici   unpublished
Autor sa zaoberá otázkou predkupného práva spoluvlastníka, ako inštitútu, ktorého účelom je ochrana ostatných spoluvlastníkov pred neželanými zmenami subjektov spoluvlastníctva.
doi:10.24040/pros.07.05.2021.ssp.69-82 fatcat:covaqyqd7vd5lp7uq7nveoiroq