Tantárgy adatlap Marketing Marketing

Bauer András, Somosi Ágnes, Kasza-Kelemen Kata, Daniella Dominika, Attila Simay, Mucsi Endre, Bogáromi Attila, Deák-Zsótér Eszter, Márkus Boglárka, Molnár-Csomós Anita, Ilona Erzsébet, Mirkó Gáti (+5 others)
unpublished
A tantárgy kódja: 2MA41NAK01B A tantárgy megnevezése (magyarul): Marketing A tantárgy neve (angolul): Marketing A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 Kreditérték: 5 A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi szemeszter Az oktatás nyelve: magyar, angol Előtanulmányi kötelezettségek: Marketing A tantárgy típusa: kötelező tárgy Tantárgyfelelős tanszék: Marketing Tanszék A tantárgyfelelős neve: Dr. Bauer András A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: csoprotos prezentáció
fatcat:zgz5rzet5rcp5bwwqs2o4z5k7u