ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ДИДАКТИКЕ И ИНОВИРАЊУ НАСТАВЕ

Љиљана Јерковић
2020 СИНЕЗА  
Миле Илића под насловом Дидактика. У питању је први уџбеник дидактике на простору БиХ. Поред Предговора, Индекса имена, Индекса појмова, Литературе и Прилога структуриран је у 14 садржајно-логички повезаних и студиозно написаних поглавља. Респектујући критериј општост – конкретност ("лијевак"), аутор полази од најопштијих питања дидактике – педагошке научне дисциплине до конкретних и оперативних питања наставе.
doi:10.7251/sin2001139j fatcat:oxh7lckpxvdhjfhjf4xr64q5na