Stability and determination of 1-(2-phenyl-2-cyclohexyl 1, 3-oxolan-4-methyl)-1-methyl piperidium iodide
1-(2-フェニル-2-シクロヘキシル 1,3-オキソラン-4-メチル)-1-メチルピペリジウムヨージドの定量法および安定性について

Yoshihiko SHIUCHI, Yoshiko MIYAZAKI
1969 Bunseki Kagaku  
doi:10.2116/bunsekikagaku.18.455 fatcat:6bkrqrdxnfhflkq6en4xgxltdi