ZIARNISTA REPREZENTACJA POTENCJAŁU INFORMACYJNEGO ZMIENNYCH – PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Adam Kiersztyn, Agnieszka Gandzel, Maciej Celiński, Leopold Koczan
2021 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
Wraz z wprowadzeniem do nauki paradygmatu obliczeń ziarnistych, w szczególności ziaren informacji, sposób myślenia o danych stopniowo się zmieniał. Zarówno specjaliści, jak i naukowcy przestali skupiać się na samych rekordach pojedynczych danych, ale zaczęli patrzeć na analizowane dane w szerszym kontekście, bliższym ludzkiemu myśleniu. Ten rodzaj reprezentacji wiedzy wyraża się w szczególności w podejściach opartych na modelowaniu językowym lub technikach rozmytych, takich jak klasteryzacja
more » ... myta. Dlatego szczególnie ważna z punktu widzenia metodologii badania danych jest próba zrozumienia ich potencjału jako ziaren informacji. W niniejszym opracowaniu przedstawimy szczególne przypadki wykorzystania innowacyjnej metody reprezentacji potencjału informacyjnego zmiennych za pomocą ziaren informacji. W serii eksperymentów numerycznych opartych zarówno na danych generowanych sztucznie, jak i danych ekologicznych dotyczących zmian dat przylotów ptaków w kontekście zmian klimatycznych, demonstrujemy skuteczność proponowanego podejścia przy użyciu klasycznych, a nie rozmytych miar budujących ziarna informacji.
doi:10.35784/iapgos.2700 fatcat:3uwhq7duxvcv7cy4eeaue7fsqy