A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei tanácsadóinak szerepe a gazdálkodók életében

Tibor Bencze
2019 Studia Mundi - Economica  
Összefoglalás Jelen kutatásom a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei tanácsadóinak szerepére terjed ki a gazdálkodók életében. A téma aktualitását az adta, hogy 2014-óta a Falugazdász hálózatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához tartozik. A 2013. március 28-án létrejött Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, feladata a hazai agrár-és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a
more » ... ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a termelőkhöz. A falugazdászok átvételével a NAK saját eddigi kamarai tanácsadóival együtt egységes, "egyablakos" gazdatámogató rendszert hozott létre. A falugazdász és a korábbi kamarai tanácsadói hálózat egyesítésével egy 670 fős, egységes országos hálózat jött létre. A megyében 25 fő falugazdász, 4 fő falugazdász adminisztrátor végzi a hozzájuk kapcsolódó feladatokat a fő falugazdász koordinálásával. Az átállás során megtartották a körzetközponti felosztásokat és jelenleg 5 központban (Eger, Hatvan, Heves, Detk, Füzesabony) várják ügyfeleiket, illetve Gyöngyösön is található a hét minden napján nyitva tartó iroda, ahol az elnöki kabinet is helyet kapott. Kutatásomban kérőíves felmérés segítségével vizsgáltam a Heves megyében dolgozó falugazdászok életkorát, falugazdászként eltöltött éveket, valamint a munkájuk során elvégzett feladataikat. A Heves megyében mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak készített kérdőívben vizsgáltam az adott személy életkorát, nemét, iskolai végzettségét, ismeri-e a településén illetékes falugazdászt, illetve felkereste már ügyintézés céljából. A kérdőív utolsó kérdésében arra szerettem volna választ kapni, hogy a falugazdászok a gazdálkodókra nehezedő adminisztratív terhek hány százalékában tudnak segíteni. Összességében elmondható, hogy a gazdálkodó társadalom minden tagja életében fontos szerepet tölt be a falugazdász hálózat. Abstract The Hungarian Chamber of Agriculture (HCA) was established in the spring of 2013 as a public body. The main tasks of the HCA are strengthening and advocacy of domestic agricultural and food sector, supporting the competitiveness of Hungarian food, furthermore the consultancy and delivering fast, accurate and reliable information to farmers. After the integration of village consultants' network in 2014, the HCA established a unified support system for farmers. This system is based on five pillars: information, consulting, training, project management and European Innovation Partnership.
doi:10.18531/studia.mundi.2019.06.01.11-21 fatcat:27qo4uko2zhu7miszbfl4c3yzm