Idee pedeutologiczne w szkole lwowsko-warszawskiej Władysława Szulakiewicz, O uczących i uczonych: szkice z pedeutologii historycznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 276

Joanna Falkowska
2016 Studia Paedagogica Ignatiana  
Książka pt. O uczących i uczonych Władysławy Szulakiewicz ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zamierzeniem Autorki tej publikacji było odczytanie myśli pedeutologicznej w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. W pracy zaprezentowano portrety wybitnych twórców polskiej humanistyki, w perspektywie pojmowania przez nich służby nauczycielskiej. Ponadto ukazano style pracy pedagogicznej wybitnych uczonych, nauczycieli akademickich, którzy łączyli pracę naukową z
more » ... ę naukową z działalnością dydaktyczną i oświatową. Ważną częścią publikacji jest także próba ukazania istoty relacji mistrz – uczeń. Autorka podkreśliła również, że istotnym elementem łączącym bohaterów tego opracowania jest wspólny rodowód akademicki i tworzenie przez nich szkoły naukowej skupiającej wielu równie cenionych uczniów. Do grona tych wybitnych uczonych Szulakiewicz zaliczyła Kazimierza Twardowskiego, Ludwika Jaxa--Bykowskiego, Tadeusza Czeżowskiego oraz Izydorę Dąmbską.
doi:10.12775/11369 doaj:87f5a917b14e4ec7b4333570a4e8f56d fatcat:slnfilj7wjc7jk5oeb37mzbtw4