Koncepcja technologii przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych z wykorzystaniem lokalnych i rozległych sieci komputerowych

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji
2001 unpublished
unt oK/tyn pl, Zygmunt pas/oua a ktit uni o ls/n tip l, iakub.szulwic u ktli uni ol.sztyn.pl tel. 0-89 523 45 29, 523 47 12, faks 0-89 523 32 10 Abstrakt Autorzy artykułu próbują wskazać jeden z kierunków rozwoju fotogrametrii cyfrowej, który wynika z możliwości wykorzystania technologii wspartej na możliwościach udostępnianych przez nowoczesne sieci komputerowe. W treści artykułu opisują założenia technologii systemu przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych opartego na relacji klient-serwer ja k
more » ... o form ę odejścia o d stanowiskowego rozwiązywania zagadnień fotogrametrii cyfrowej na rzecz rozwiązań sieciowych wspartych na silnej i bezpiecznej jednostce centralnej. Kierunek i cel Fotogrametria cyfrowa na obecnym etapie rozwoju bazuje najczęściej na dużych, kosztownych systemach instalowanych na komputerach pracujących samodzielnie. Systemy te powstały w czasach, gdy dominowała koncepcja zastąpienia urządzeń fotogrametrii analogowej i analitycznej wprost przez skaner i komputer. Metody obliczeń i przetwarzania obrazów zostały opracowane dla tak rozumianej fotogrametrii cyfrowej. Rezultatem przyjętej koncepcji stała się obecna sytuacja, w której metody fotogrametrii są dostępne dla wąskiej grupy wyspecjalizowanych użytkowników i wszelkie wysiłki na rzecz upowszechnienia fotogrametrii nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Takie upowszechnienie fotogrametrii przy obecnym poziomie rozwoju sieci internetowej jest możliwe. Zachodzi jednak potrzeba opracowania danych i metod przekazywania ich przez Internet oraz algorytmów pozwalających przetwarzać dane. Koncepcja Wobec nieustającej ekspansji Internetu, rozwoju możliwości technologicznych oraz zwiększania przepustowości sieci rozległych, realizacja technologii zdalnego przetwarzania zdjęć fotogrametrycznych ma szansę realizacji Za tworzeniem systemu przemawiają także wysokie koszty związane z zakupem i wdrażaniem tradycyjnego oprogramowania fotogrametrycznego przy jednocześnie krótkim czasie aktualności ich poszczególnych wersji.
fatcat:yizoagnqifdaxfpsglyw5gncuu