Σέρρες, μέρες του 1891: Διαφωνίες παραγόντων της Ελληνικής Κοινότητας ως προοίμιο του «κοινοτικού ζητήματος»

Κωνσταντίνος Ν. Πλαστήρας
2011 Μακεδονικά  
Σέρρες, μέρες του 1891: Διαφωνίες παραγόντων της Ελληνικής Κοινότητας ως προοίμιο του «κοινοτικού ζητήματος» Πλαστήρας Κωνσταντίνος
doi:10.12681/makedonika.66 fatcat:xxyf2f7harckxlpkpo4edf46ja