Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) di dalam Sistem Pertahanan Malaysia

Muhamad Ridzuan Bin Hashim, Mohamad Faisol Keling, Nazariah Osman
2020 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities  
Senario ancaman keselamatan ketika dan selepas Perang Dingin telah mempengaruhi Malaysia untuk membangunkan aspek pertahanan dan keselamatan negara. Ia adalah satu bentuk keperluan kepada Malaysia bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terjamin. Justeru Malaysia telah membangunkan aspek pertahanan semenjak tahun 1957 dan semakin berkembang mengikut perkembangan ancaman semasa. Dalam memastikan matlamat ini tercapai Malaysia telah menumpukan kepada pembangunan Dasar Pertahanan dengan
more » ... Pertahanan dengan memperkenalkan konsep Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) yang merupakan konsep pertahanan yang diamalkan oleh kebanyakan negara sama ada di Asia Tenggara, Asia dan Eropah. Artikel ini menjelaskan proses pembangunan Dasar Pertahanan Negara (DPN) melalui peranan kerajaan khususnya ATM dalam melaksanakan pertahanan menyeluruh iaitu HANRUH di negara ini.
doi:10.47405/mjssh.v5i2.363 fatcat:g6qvqtetingvhanmgxowelyj4i