YAPAY ANAKAYA KULLANILARAK YÜKSEK HIZLI TRENLERİN ALÜVYON ZEMİNLERDEKİ ÇEVRE YAPILARDA OLUŞTURDUĞU TİTREŞİM ETKİLERİNİN AZALTILMASI

Fatih Göktepe, Erkan Çelebi, Muharrem Aktaş
2016 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi  
ÖZET Hızlı demiryolu hattına yakın yapıları yumuşak zemin koşullarında taşınan kuvvetli titreşimlerden korumak için dalga bariyeri olarak yapay anakaya modeli inşaat mühendisliğinin pratik uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yüksek hızlı tren trafiğinin meydana getirdiği titreşimlerin demiryolu ağının çevresindeki binalarda oluşturduğu etkilerin azaltılması için dalga engelleyici bariyerlerin yerleştirilmesi araştırılmıştır. Yapay anakayanın aktif ve pasif yalıtım durumlarına göre
more » ... durumlarına göre performansını değerlendirebilmek için ayrıntılı parametrik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yapay anakaya, yüksek hızlı tren, alüvyon zeminlerde dalga yayılımı, sonlu elemanlar metodu, doğrusal olmayan malzeme davranışı ABSTRACT An artificial bedrock as wave impeding barrier can be used in practical civil engineering applications as isolation measures to protect structures from strong vibrations transmitted through soft ground nearby high-speed railway track. This study focuses on mitigation of the effects of high speed trains inducued vibrations on the strucutres which are located near the track lines by installing wave impeding barriers. Extensive parametric studies on the screening performance of wave impeding barrier have been done for both active and passive isolation cases. Keywords: Artificial bedrock, high speed train, wave propagation in alluvial soils, finite element method, nonlinear behaviour of soil
doi:10.17341/gummfd.37787 fatcat:rozoj6ni6rhlxewhjqlygsiu6e