Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców

Małgorzata Cywińska
2021 Roczniki Pedagogiczne  
Rozwód jest wydarzeniem przełomowym w życiu każdego członka rodziny. Można go rozpatrywać w perspektywie indywidualnej, diadycznej i rodzinnej. W niniejszym tekście rozpatrywany jest głównie w kontekście rodzinnym i najmłodszych członków tejże wyjątkowej wspólnoty. Dla dzieci rozwód oznacza utratę pełnej rodziny i wiąże się z szeregiem – traumatycznych dla ich funkcjonowania – bezpośrednich i odroczonych w czasie skutków rozwodu rodziców. Szczególnym wymiarem sytuacji rozwodowych są "przetargi
more » ... dziecko" we wszystkich fazach procesu rozwodowego. Będąc obiektem manipulacji, indoktrynacji i instrumentem w konflikcie rodziców, dzieci doświadczają ogromnej krzywdy – bolesnych uczuć, niezaspokojenia ważnych dla swego rozwoju potrzeb. Dlatego też nie do przecenienia jest wspieranie rodzin i ich dzieci w sytuacjach rozwodowych. Wybrane przykłady form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego we wskazanym aspekcie zamykają rozważania dotyczące jednego z najtrudniejszych problemów życia społecznego oraz jednego z największych zagrożeń współczesnej rodziny.
doi:10.18290/rped21134.8 fatcat:hwlms75rrbcztmsfh56cllwxpq