FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Оlena Lazarieva
2019 PROBLEMS OF SYSTEMIC APPROACH IN THE ECONOMY  
У статті розкрито зарубіжний досвід політики розвитку сільських територій. Встановлено, що за кордоном пріоритетами вважаються підтримка бізнесу, диверсифікація виробництва, розвиток сільської інфраструктури. Проаналізовано соціально-економічний розвиток сільських територій України в динаміці. Відзначено, що за досліджуваний період рівень соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні підвищується, сприяючи відновленню іміджу села. Розкрито основні чинники функціонування та
more » ... ку сільських територій. Висвітлено основні рушійні сили активізації селян у веденні бізнесу на селі, такі як диверсифікація підприємницької діяльності, ведення товарного виробництва, забезпечення зайнятості селян, формування товарного виробництва, розвиток малого та середнього підприємництва. Викладено думку про те, яким напрямам діяльності має сприяти інноваційний розвиток на селі. Запропоновано орієнтири, на які слід спрямовуватись в рамках злагодженого соціально-економічного розвитку сільських територій. Ключові слова: сільська територія, соціально-економічний розвиток, збалансований розвиток, модернізація виробничих процесів, ресурсний потенціал, відродження села, інвестиційна привабливість.
doi:10.32782/2520-2200/2019-1-33 fatcat:lax3iwomkrh5jdp45urrvyqpj4