Оцінка якості відновлення мови при використанні смугового вокодера в захищених каналах зв'язку

Георгій Філімонович Конахович, Ганна Вікторівна Єремеєва
2008 Ukrainian Information Security Research Journal  
Вступ. На сьогодні при стрімкому розвитку сучасних засобів передави інформації актуальною стала тема захисту інформації, що передається, від несанкціонованого доступу або витоку. При проектуванні систем захисту інформації найбільша увага приділяється вибору засобів захисту. Найбільша погроза для безпеки інформації надходить від ліній телефонного зв'язку, тому найбезпечніший спосіб запобігання підслуховування телефонних розмов є застосування скремблерів, в складі яких використовується смуговий
more » ... кодер або вокодер із лінійним пророкування мови. Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якість передавання мови -одна з найважливіших експлуатаційних характеристик будь-якої телефонної апаратури. Тому для виробництва і експлуатації цієї апаратури потрібно мати методи кількісної оцінки її якості. Один з можливих підходів до вирішення цього завдання -оцінювання якості переговорної апаратури аналізуванням вимірювальних електроакустичних і електричних характеристик. Але така оцінка не задовольняє запити виробництва та експлуатації, оскільки суб'єктивна оцінка Значною мірою залежить від думки особи, яка виконує випробування; не дозволяє отримати
doi:10.18372/2410-7840.10.5501 fatcat:45wqwhotfbgblkpalrexhsboam