Slični korijeni ornitonima i njihova pragmatična uporaba u odabranim slavenskim jezicima

Neda Pintarić, Eva Tibenská, Ewa Komorowska
2018 Tabula  
doi:10.32728/tab-15.2018.14 fatcat:tjx6tukwmbbmpebkv3xi2lqvie