The Innovativeness of Enterprises as a Foundation for Circular Economy
Innowacyjność przedsiębiorstw jako fundament gospodarki obiegu zamkniętego

Kamil Kwiecień, Bartosz Wawrowski
2019 Nowoczesne Systemy Zarządzania  
Celem pracy jest podkreślenie znaczenia innowacyjności przedsiębiorstw dla koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. W artykule przedstawiono także teoretyczne aspekty innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania innowacjami. Ponadto omówiona została istota gospodarki o obiegu zamkniętym.
doi:10.37055/nsz/132737 fatcat:lpcys74na5bi5n2ghefexkj6vy