Pb-301 中山間地における木質バイオマス利用モデルの構築 : 製材工場におけるエネルギー利用モデル(ポスターセッション2:3.導入,研究発表,(ポスター発表))
Pb-301 Development of woody biomass utilization model in rural inter-mountainous area

Takahiro YOSHIDA, Kiyohiko FUJIMOTO, Yuji IKAMI, Tomohiro NISHIZONO, Hirofumi KUBOYAMA, Tsutomu TAKANO, Masaki JINKAWA, Kuniaki FURUKAWA, Hisao USUDA, Akio NISHIYAMA, Miki TANIGUCHI, Kenichi SASAUCHI
2012 Proceedings of the Conference on Biomass Science  
doi:10.20550/jiebiomassronbun.7.0_202 fatcat:kj4abvlicjf2hjflbckcspdywi