BLOG ORTAMINDA İŞBİRLİKLİ E-PORTFOLYO UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

H. Gülhan ORHAN-KARSAK
2019 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama  
ETKU Dergisi 2011 yılından itibaren yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Educational Technology Theory and Practice Journal is published regularly twice a year since 2011. Abstract In this study, it is aimed to reveal the opinions of the pre-service teacher candidates attending the Pedagogical Formation Education Certificate Program in the 2015-2016 academic year, on the e-portfolio activities in cooperative small and large groups in the blog environment during the teaching process.
more » ... or this purpose, two classes were studied. First class was divided into groups and each group worked on its own blog page, and the second class was divided into groups to allow all groups to work on a single blog page. In the Instructional Technologies and Material Design course, the activities held every week were shared in the blog environment and comments were made. Pre-service teacher candidates' opinions were taken in writing. In this context, the study is a qualitative case study. The findings were analyzed by using content analysis method and presented as themes and supported with visuals. In the large group, it was found that the possibility to see all the works in the same environment, in the small group, to communicate with blogs, to exchange comments and ideas and to work in co-operation. Instead of a traditional portfolio, e-portfolio activities can be preferred in social networks such as blog and Facebook. For qualified and responsible e-portfolio activities, small groups may be preferred instead of large groups. / 0000-0001-5927-6341 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama olması, kolay dosya ekleme özelliğine sahip olması, görev ve paylaşım takip imkanı sunması gibi özellikleri nedeniyle tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Araştırmanın beşinci sorusu kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlara göre küçük grupla blog ortamında çalışan öğrenciler büyük grupta blog ortamı haricinde diğer üç ortam olan küçük grupta blog ortamı, Facebook (kapalı grup) ortamı ve geleneksel ortamı eşit düzeyde tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırmanın altıncı sorusu kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlara göre öğretmen adayları e-portfolyo uygulamalarında çalıştıkları ortam olan küçük grupla blog ortamında e-portfolyo uygulamaları yapmayı, yorum yapma, ürün çeşitliliği, ulaşım kolaylığı, yer kaplamadan ürün paylaşımı, iletişime açıklık, hata düzeltebilme imkanı, öğretim için uygun ortam, Facebook'a kıyasla ciddi ortam, görsellik, linklerle bağlanma, tüm grup sayfalarını görme, yükleme zamanını görme, kolay takip imkanları nedeniyle tercih edeceklerini belirtmişlerdir.
doi:10.17943/etku.547377 fatcat:ds242t2zrvgtfb62dzf37xsrru