A Geolinguistic Examination of Gender in Singular: Neuter Nouns in -o in Slovenian Dialects

Vera SMOLE
2006 Slavistična Revija  
S pomočjo gradiva za nastajajoči Slovenski lingvistični atlas (SLA) in dialektološke literature so z metodami lingvistične geografije, tj. na jezikovni fonetočno-morfološki karti, prikazani refleksi *-o in prostorski obsegi maskulinizacije in feminizacije nevter v slovenskih narečjih s poudarkom na vplivu glasoslovnih sprememb na oblikoslovne. Narejena je primerjava s starejšo Ramovševo sintezo teh pojavov in dodana nekoliko dopolnjena raaga feminizacije v nekaterih slovenskih severovzhodnih
more » ... h severovzhodnih narečjih.
doaj:3fcb343175364bc3b44dfb00957abb22 fatcat:fvqkglmecva77ayfcltvwzx4di