Εποικοδομητικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Διαδικασίας: «Φασισμός: Εκπαίδευση και Νεολαία κατά το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά»

Μαρία Αποστολίδου, Χριστίνα Αρχοντή, Σοφία Γιαζιτζίδου, Ολυμπία Δεληγκάρη, Αναστασία Τσανικίδου
2016 Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  
Η εργασία αυτή αναφέρεται στην διερεύνηση του θεωρητικού αλλά, κυριότερα, του πρακτικού πλαισίου εφαρμογής του Εποικοδομητικού Διεπιστημονικού Προγράμματος Διαδικασίας Σχολικής Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη μελέτη του συγκεκριμένου προγράμματος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στόχος είναι η παρουσίαση της εφαρμογής του Προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες τάξης, όπως διεξήχθη σε τμήμα
more » ... ς Γ΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας Θεσσαλονίκης. Στο θεωρητικό μέρος εντοπίζονται τα ιδεώδη των μαθητοκεντρικών προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται στη θεωρία του Εποικοδομητισμού και εμπεριέχουν μορφές Διεπιστημονικότητας. Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζεται η εφαρμογή του Προγράμματος σε δεκαπέντε διδακτικές ώρες με τη Mέθοδο Πρότζεκτ και θέμα «Φασισμός: Εκπαίδευση και Νεολαία κατά το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά». Τα μαθήματα που συνέβαλαν στη σύσταση του προγράμματος πάνω στο Διεπιστημονικό Μοντέλο pluri έχουν συνάφεια ως προς την κατηγορία τους (Ανθρωπιστικοί επιστημονικοί κλάδοι) και ήταν η Ιστορία, τα Νεοελληνικά Κείμενα και τα Εικαστικά με την προσθήκη της Πληροφορικής, η οποία καλύπτει το κομμάτι της τεχνολογίας στις δραστηριότητες. Γίνεται αναφορά στις κυριότερες δραστηριότητες ανά διδακτική ώρα, ο στόχος, η περιγραφή της διαδικασίας, το αποτέλεσμα και η αξιολόγησή του. Η εργασία ολοκληρώνεται με σύντομα γενικά συμπεράσματα από την ενασχόληση με την έμπρακτη εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη.
doi:10.12681/icodl.586 fatcat:mm7ckxsmm5huzdgxd43zgemj7e