HOTEL REVENUE MANAGEMENT BASED ON THE ROYAL PARK HOTEL, LONDON
WYKORZYSTANIE REVENUE MANAGEMENT NA PRZYKŁADZIE HOTELU THE ROYAL PARK W LONDYNIE

Daniel Puciato, Magdalena Brega
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Celem artykułu jest charakterystyka sposobu wykorzystania koncepcji revenue management w hotelu The Royal Park w Londynie. W pracy zastosowano trzy główne metody badawcze: analizę dokumentów, analizę pojedynczych przypadków oraz obserwację uczestniczącą. Badania zostały przeprowadzone w okresie od lipca 2015 do lutego 2016. W ramach polityki cenowej realizowanej w The Royal Park corocznie określana jest struktura cen oraz oferty promocyjne i pakiety. W hotelu obowiązuje 14
more » ... owiązuje 14 podstawowych stawek typu BAR, które stosowane są w zależności od stopnia wykorzystania miejsc noclegowych. Ceny na kolejne 90 dni aktualizowane są średnio dwa razy dziennie, a raz w tygodniu podejmowane są decyzje na temat polityki cenowej na kolejnych 6 miesięcy. Oferty specjalne udostępnione są na stronie internetowej hotelu przez cały rok. Wyjątek stanowią oferty i pakiety sezonowe, które pojawiają się na stronie do dwóch miesięcy przed terminem, którego dotyczą. Słowa kluczowe: hotel, ceny, polityka cenowa, revenue management, Londyn. Summary: The aim of this article is to describe revenue management techniques at the Royal Park Hotel in London. Research methods used for this article are: document analyses, case studies and partcipant observation, conductuded between July 2015 and February 2016. Pricing strategy at the Royal Park Hotel is actualised annually and it is based on dynamic BAR rates structure. Rates change depends on the occupancy levels at the hotel. Strategy for the next 90 days is reviewed at least twice a day and next 6 months' strategy is reviewed and evaluated on a weekly basis. Special offers are available online throughout the year whilst all seasonal packages are loaded on the website up to two months before the season starts.
doi:10.15611/pn.2017.473.40 fatcat:xgaudwus2ramzhy2mix5qgdyze