Dozer blade with ripper teeth [report]
Vіdval buldozera z rozpushuval'nimi zubami

Dmitry Mishchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, Vladimir Volyanyuk, Eugene Gorbatyuk
2019 unpublished
doi:10.31493/gbdmm1892.0403 fatcat:rkecsnaiyzhv5c3j7j6sjmttcu