Ewaluacja w polskich szkołach – od przymusu do dialogu

2018 Zarządzanie Publiczne  
Evaluation in Polish schools -between coercion and dialogue This paper attempts to examine in detail several years of experience stemming from the introduction of evaluation to Polish schools. In order to understand the practice of evaluation implemented in schools, the focus of attention here is the search for educational discourses within this fi eld and discussions conducted by practitioners. Attention is paid primarily to those who manage schools, i.e. headmasters, because they are
more » ... rly connected with evaluation processes in schools due to their administrative function. Thus, their statements posted on one of Internet forum have been analyzed. Streszczenie Opracowanie jest próbą bliższego przyjrzenia się kilkuletnim doświadczeniom wprowadzania ewaluacji w obszar polskiego szkolnictwa. Próbując lepiej zrozumieć praktykę ewaluacji realizowanej w szkołach, skupiono się na poszukiwaniu dyskursów edukacyjnych toczonych w tym obszarze przez praktyków. Uwagę skierowano przede wszystkim na grupę osób kierujących szkołami, czyli ich dyrektorów, przez swoją funkcję szczególnie związanych z ewaluacją w szkole. Analizie poddano ich wypowiedzi zamieszczane na jednym z forów internetowych. Słowa kluczowe: ewaluacja w szkole, ewaluacja dialogiczna, autoewaluacja, analiza dyskursu W ciągu kilku ostatnich lat realizowania ewaluacji w polskiej oświacie wielokrotnie zadawałam sobie pytania o to, jaką postać może ona przybierać w praktyce i co można zrobić, aby badania ewaluacyjne realnie wykonywane w szkołach były skuteczne, przynosiły wymierne efekty widoczne dla społeczności szkolnych. Próby odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących kondycji i przyszłości ewaluacji przyjmowały różną postać, a nie bez znaczenia dla ich kształtu
doi:10.4467/20843968zp.18.003.8232 fatcat:2mlv4f6b45bd3dd7jsy2suk5ue