Kazan mezbahasında kesilen hayvanların kalın bağırsaklarında saptanan helmint türleri

Feride KIRCALI
2004 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalışmada Ankara-Kazan mezbahasında kesilen 50 sıgır, 50 koyun, 50 keçi ve 7 mandanın kalınbagırsakları incelenmiş, sıgırların % 42'si, koyunların % 66'sı, keçileri n % 96'sı çeşitli kalınbagırsak nematod türleriyle enfekte bulunurken, mandalarda herhangi bir parazit türiine rastlanmamıştır. Çalışmada 7 tür nematod saptanmış ve tür olarak Trichuris ovis, Tskrjahini, T.discolor, Oesophagostomum radiatum, O. venulosum, Chahertia ovina ve Skrjahinema ovis tespit edilmiştir. Sıgırlarda 4
more » ... r (Tovis, O. venulosum, O.radiatum, C.ovina), koyun (T.ovis, Tskrjahini, Tdiscolor, O. venulosum, C.ovina) ve keçilerde (S.ovis, Tovis, Tskrjahini, O.venulosum, C.ovina) 5 tür nematod saptanmıştır. Toplanan parazit sayısı sıgırda 173, koyunda 727, keçi de ıo 054 bulunmuştur. Saptanan parazitlerin yayılış oranları şu şekilde belirlenmiştir; Sıgırlarda, Tovis % 28, O. venulosum % 12, O.radiatum % 8 ve C.ovina % 12, koyunlarda; Tovis % 58, T.skrjahini % 30, Tdiscolor % 4, O.venulosum % 8 ve C.ovina % 14, keçilerde; S.ovis % 46, T.ovis % 64, T.skrjahini % 46, O.venulosum % 26 ve C.ovina % 48. Genelolarak erkek ve dişi hayvanlardaki enfeksiyon oranı benzer bulunurken, sıgır ve koyunların gençlerinde, keçilerin ise yaşlılarında enfeksiyon daha fazla görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Helmint, kalınbagırsak, ruminant Helminth species recovered in large intestine of slaughtered animals at abaUoir in Kazan district Summary: Large intestines of 50 cattle, 50 sheep, 50 goat and 7 buffalo slaughtered in Ankara-Kazan abattoir wete examined in this study. No, parasite species were found in buffaloes whereas 42 % of cattIe, 66 % of sheep, 96 % of goats found to be infected with various large intestine nematod species. Trichuris ovis, Tskrjahini, Tdiscolor, Oesophagostomum radiatum, O. venulosum, Chahertia ovina and Skrjahinema ovis, total1y 7 nematode species were determined during the study. Four nematod species for cattIe Tovis, O. venulosum, O.radiatum, C.ovina, 5 nematod species for sheep Tovis, Tskrjahini, Tdiscolor, O. venulosum, C.ovina and goat S.ovis, Tovis, Tskrjahini, O. venulosum, C.ovina were observed. Total parasite count in cattIe,sheep and go at were 173, 727 and Lo 054 respectively. The prevalence of parasites detected were found as fol1ows; Tovis 28 %, O.venulosum 12 %, O.radiatum 8 % and C.ovina 12 % for cattle, T.ovis 58 %, Tskrjahini 30 %, T.discolor 4 %, O.venulosum 8 % and C.ovina 14 % for sheep, S.ovis 46 %, Tovis 64 %, Tskrjahini 46 %, O.venulosum 26 % and C.ovina 48 % for goal. No significant difference were found between male and female animals for the infection rates, whereas the infection rates were at higher levels for young sheep and cattIe and for the older goats detected.
doi:10.1501/vetfak_0000002268 fatcat:w7ad56knfbfvbjofgajx3alxp4