KAZAT AKMATOVUN İKİ SATIR HAYAT ÖYKÜSÜNDE YAPI VE İZLEK

Mehmet EREN
2018 ATLAS JOURNAL  
ÖZ Toplumsal hayatın tezahürü olan edebiyat eserleri, deneyimsel tecrübenin yazarların düşüncelerinde şekillenmesiyle ortaya çıkar. Yazarlar içinde bulunduğu toplumun sesi olarak, sosyal ve toplumsal yaşantının izlerini eserleri vasıtasıyla anlatırlar. İnsan, kendini sanatın soylu sınır tanımaz evreninde bulunca varlığını ve kendini yeniden keşfederek dünyaya kök salar. Bu durum insanı, sıradanlaşan ve tekdüze olan yaşam algısının dışına çıkararak onu yaratıcı kılar. Yetenekli insanların
more » ... i insanların eserleri onları ölüm ile unutulmaktan kurtarır. Öskön Danikeyev de nesneleşen bu dünyada kendi oluşunu gerçekleştirerek ve eserleri ile milli bilinci uyanık tutarak unutulmaktan kurtulur. Yazın hayatı ilk olarak öykü ile başlamıştır. Öskön Danikeyev, eserlerini İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kırgız edebiyatının gelişmeye başladığı 1960-1980'li yıllarda kaleme almıştır. Öskön Danikeyev hayatın gerçeklerini öykülerine taşır. Onun seçtiği konular hayal dışı konuların aksine gerçek yaşamdan seçtiği konulardır. Mesleği dağ-maden mühendisi olan yazar, konularını daha çok madencilerin hayatından seçer. Uzun öykülerinden; "Bakir" öyküsünde Kırgız toplumunun geleceği için önemli olan üretim konusunu ele alır. Toplumun o zamandaki gereksinimlerini yazar betimleyerek katkı sağlar. Öykünün başkişisi Bakir, Kırgız halkının geleceği için eğitim ve üretimin temsilidir. Kurgunun merkezinde yer alan Bakir, Kırgız gençlerinin gelecek idealinin yansıması olarak verilir. Öykü yapısal ve izleksel olarak açımlanacaktır. Yapı kısmında * Bu makale, Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2017-2018 yılları arasında yapmış olduğum "Öskön Danikeyev'in Hikâyelerinde Yapı ve İzlek" adlı yüksek lisans tezimden üretilerek 24 -26 Ocak 2019 tarihleri arasında Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te düzenlenen 1. Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur. ABSTRACT Literary works, which are the manifestation of social life, emerge with the formation of experiential experience in the thoughts of the authors. Authors describe the traces of social and social life through their works as the voice of the society. When man finds himself in the universe of noble boundaries of art, he rediscovers himself, and re-discovers himself. This makes him creative by taking him out of the ordinary and monotonous perception of life. The works of talented people save them from death by oblivion. Öskön Danikeyev also frees himself from oblivion by realizing his own existence in this objectified world and by keeping the national consciousness awake with his works. Öskön Danikeyev's writing life started with a story. Öskön Danikeyev carries the realities of life to his stories. His chosen subjects are real-life subjects, unlike other subjects. The author, who is a mountain-mining engineer, chooses his subjects mostly from the life of miners. Long stories; In his ır virgin u story, he deals with the subject of production, which is important for the future of the Kyrgyz community at that time. Contributes by describing the needs of society at that time. The other person of the story, Bakir, is the representation of education and production for the future of the Kyrgyz people. Bakir, located in the center of fiction, is given as a reflection of the future ideal of Kyrgyz youth. The story will be explained structurally and serially. In the building part, the narrator and perspective, time, place, the world of people, such as elements will be evaluated. Watchful; "Love / love" and "education / production" will be analyzed around the titles.
doi:10.31568/atlas.93 fatcat:jdlg4ej5uzcb5ooyivwkkia3ie