G.L. de Brabander, Regionale structuur en werkgelegenheid. Een economische en geografische studie over de Belgische lange-termijn-ontwikkeling

D. van der Wee
1985 BMGN: Low Countries Historical Review  
RECENSIES consumptiebehoeften van de massa moet zien te bevredigen' (229). De bundel bevat een aantal voor de gedachtenvorming over de monarchie in haar vroegere en huidige betekenis waardevolle artikelen. Gezien het problematische karakter van die betekenis is het echter jammer, dat de functie van het koningschap, zijn feitelijke rol in de samenleving, niet consequenter is behandeld in alle artikelen. In dat geval had Tamse in zijn 'Voorwoord' de 'verwarrende, maar fascinerende betrekkingen
more » ... nde betrekkingen tussen de Nederlandse staat en de monarchie, tussen het Nederlandse volk en het Oranjehuis' kunnen aanwijzen als centrale thematiek van de bundel, en was er van de vragen van de huidige generatie waarop Tamse doelt in zijn 'Voorwoord', tenminste één duidelijk gesteld, en wellicht ook beantwoord.
doi:10.18352/bmgn-lchr.2610 fatcat:a6bbebf4sbgvvacz34logptyi4